• относно

Нашата компания се придържа към концепцията за непрекъснати иновации и напредък във времето, съчетани с развитието на 5G ерата и разработването и производството на поддържащи продукти, свързани с интелигентно оборудване. Основен екип за научноизследователска и развойна дейност с повече от 20 години опит е създал стая за проверка на качеството и стая за инженерни изследвания и разработки.

Научете повече